Reusable Technologies

Reusable Technologies

rethink remake reuse

rEuse rEmake rEthink

KRUTA RESNICA

Leta 2019 je bilo po svetu ustvarjenih rekordnih 54 milijonov metričnih ton elektronskih odpadkov, od tega 21 odstotkov samo v zadnjih petih letih. Najhitreje rastoči vir odpadkov zaznamo v gospodinjstvu, spodbujajo pa ga predvsem višje stopnje porabe električne in elektronske opreme, kratki življenjski cikli in malo možnosti za popravilo. Le 17,4 % zavrženih e-odpadkov v letu 2019 je bilo recikliranih.
Zaradi postopka recikliranja se hkrati pojavijo številne okolju nevarne reakcije.

Mi recikliramo drugače

rethink
Remake
reuse
repair
recycle
Restore

NAŠA MISIJA

rethink.

Glede na trenutno slabo okoljsko situacijo si prizadevamo za inovativne tehnologije ponovne uporabe obstoječih surovin za nove izdelke, ki bi uporabniku ponudile okolju prijazne rešitve ob hkratnem ohranjanju kakovosti in ostalih zahtev.

remake.

Prizadevamo si za varne in trajnostne izdelke z možnostjo popravila, s katerimi bo vsak uporabnik aktivno vključen v reševanje okoljevarstvenih problemov.

reuse.

Ponovna uporaba e-odpadkov je edini in pravilen način za ohranjanje našega edinega planeta. Proizvodnja izdelkov skoraj v celoti poteka v domačem okolju. V prihodnosti želimo vse izdelke v celoti narediti v domačem okolju.

repair.

Ob upoštevanju filozofije starejših generacij odlaganje uporabnih odpadkov ni najbolj trajnosten način. Prizadevamo si za izdelke, ki jih je mogoče popraviti, saj s tem lahko močno zmanjšamo problem e-odpadkov.

recycle.

Poškodovane materiale, ki vsebujejo nevarne kemikalije, je potrebno pravilno ločiti in odložiti, da preprečimo katastrofo. S pravilnim zbiranjem odpadkov se le-ti lahko veliko lažje in bolj zeleno reciklirajo nazaj v uporabne surovine.

restore.

Podpiranje krožnega gospodarstva je prispevek v skupno dobro družbe. Poleg tega ima podaljšanje življenjske dobe izdelkov izjemen dolgoročni vpliv na naš planet.

TRAJNOSTNI CILJI ZN

Izpolnjujemo

6trajnostnih
ciljev ZN

Več kot bo podjetij
doseglo cilje ZN,
v boljšem svetu
bomo živeli.

Planet

Cilj
št.
7

Dostopna in čista energija

Zagotavljanje dostopa do cenovno ugodne, zanesljive, trajnostne in sodobne energije.

Cilj
št.
9

INDUSTRIJA, INOVACIJE IN INFRASTUKTURA

Grajenje odporne infrastrukture, spodbujanje trajnostne industrializacije ter spodbujanje inovacij.

Cilj
št.
11

Trajnostna mesta in skupnosti

Življenje v mestih in naseljih, ki bo varno, odporno in dobro vzdrževano.

Cilj
št.
12

Odgovorna potrošnja in proizvodnja

Zagotavljanje trajnostnih vzorcev porabe in proizvodnje.

Cilj
št.
13

Podnebni ukrepi

Nujno ukrepanje v boju proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam.

Cilj
št.
17

Partnerstva za cilje

Okrepitev partnerstva za trajnostni razvoj na globalnem nivoju.

PROIZVODNJA

Zaradi povečanega povpraševanja po naših izdelkih je naš tehnološki proces visoko avtomatiziran in poteka v Razvojnem centru Novo mesto. Mehanizirana je najbolj napredna tehnologija za sestavljanje posameznih delov, ki se morajo medsebojno popolnoma prilegati. V razvoj je bilo vloženega veliko truda, zato s ponosom poudarjamo, da smo uspešni pri končni sestavi brez uporabe kemikalij. Poleg tega naši stroji in roboti uporabljajo optimizirane algoritme, ki potrošijo zelo malo energije. Zahvaljujemo se našim dobaviteljem, ki so se pridružili naši miselnosti in podprli krožno gospodarstvo, saj lahko le z njihovo pomočjo našo idejo prenesemo v fizični izdelek.

NAŠI PRODUKTI

Oglejte si naše
okolju-prijazne izdelke

Prihranjene C02 emisije

Z eno baterijo prihranimo
6.3 kg CO2 ekv.!

Do sedaj smo obnovili

138120

celic

Prihranili smo

870156

kg CO2 ekv.

NAŠI PARTNERJI

Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.
Newsletter

Subscribe to our newsletter and stay updated.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use